REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO KASZTANKA W SWATACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO KASZTANKA ZOBOWIĄZANA JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z W/W REGULAMINEM,ZASADAMI BHP I P. POŻ. ORAZ DO JEGO BEZWZGLĘDNEGO ZASTOSOWANIA.

2.KORZYSTANIE Z USŁUG OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO KASZTANKA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU STAJNI.

3.Z USŁUG STAJNI MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY NIE POSIADAJĄCE PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UPRAWIANIA JAZDY KONNEJ. WNIESIENIE OPŁATY ZA USŁUGĘ ,LUB ZGODA NA JAZDY NIEODPŁATNE, JEST TRAKTOWANE JAKO OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ.

4.DECYZJA O WEJŚCIU NA TEREN OŚRODKA ,PRZEBYWANIA WŚRÓD KONI , KORZYSTANIA Z USŁUG OŚRODKA JEST DOBROWOLNA I PODJĘTA NA WŁASNE RYZYKO, ZE ŚWIADOMOŚCIĄ,ŻE JAZDA KONNA TO SPORT WYSOKIEGO RYZYKA,A KOŃ JEST ZWIERZĘCIEM PŁOCHLIWYM I NIEPRZEWIDYWALNYM.

5.WŁAŚCICIEL OŚRODKA, INSTRUKTOR ORAZ INNI PRACOWNICY OŚRODKA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ,ZA WYPADKI SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM W/W REGULAMINU LUB BRAKU JEGO ZNAJOMOŚCI.

6.OŚRODEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY POZOSTAWIONE NA TERENIE OŚRODKA.RZECZY POZOSTAWIONE DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE , W NIEŁADZIE,ZNISZCZONE LUB PORZUCONE BĘDĄ WYRZUCANE LUB PRZEKAZYWANE INNYM.

7.DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE OŚRODKA BEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH, TYLKO ZA PISEMNĄ ZGODĄ RODZICÓW I NA ICH WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

8.NA TERENIE OŚRODKA SUROWO ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU ,PALENIA PAPIEROSÓW I STOSOWANIA INNYCH NIEBEZPIECZNYCH UŻYWEK, POZA MIEJSCAMI DO TEGO WYZNACZONYMI. ZABRANIA SIĘ JAZDY KONNEJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

9.NA TERENIE STAJNI , W OBRĘBIE UJEŻDŻALNI ,WYBIEGÓW NIE WOLNO KRZYCZEĆ, BIEGAĆ ANI WYKONYWAĆ INNYCH CZYNNOŚCI MOGĄCYCH PŁOSZYĆ KONIE.

10.WEJŚCIE NA TEREN OŚRODKA JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA UŻYCIE WIZERUNKU W CELACH ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ , PROWADZENIEM STRON INTERNETOWYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM OŚRODKA.
ZASADY BHP NA UJEŻDŻALNI I W TERENIE
1. NAUKA JAZDY KONNEJ KONNEJ PROWADZONA JEST DLA DZIECI POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA.DZIECI MŁODSZE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W TZW. OPROWADZANKACH W ASYŚCIE RODZICA LUB OPIEKUNA.

2.W CZASIE JAZDY UCZESTNIK ZAJĘĆ JEST ZOBOWIĄZANY WYKONYWAĆ POLECENIA INSTRUKTORÓW,ORAZ TAK ABY NIE STWARZAĆ ZAGROŻENIA DLA SIEBIE I INNYCH UCZESTNIKÓW.

3.OSOBY PORUSZAJĄCE SIĘ W RÓŻNYCH KIERUNKACH MIJAJĄ SIĘ NA LEWE RĘCE-ZASADA LEWEJ RĘKI.

4.PIERWSZEŃSTWO NA PIERWSZYM ŚLADZIE MAJĄ OSOBY PORUSZAJĄCE SIĘ CHODEM WYŻSZYM, ZASTĘP PRZED JEŹDŹCEM INDYWIDUALNYM,JADĄCY NA WPROST PRZED JEŹDŹCAMI WYKONUJĄCYMI FIGURY(WOLTA, KOŁO , SERPENTYNA) , JEŹDZIEC POKONUJĄCY PRZESZKODĘ.

5.JEŹDZIEC USTĘPUJĄCY ZE ŚCIANY, ZJEŻDŻA NA DRUGI ŚLAD 8-10 M .PRZED JEŹDŹCEM KTÓREMU USTĘPUJE. JEŻELI W JAKIMŚ PRZYPADKU NIE MOŻE USTĄPIĆ ŚCIANY( NIEPOSŁUSZEŃSTWO KONIA,NAJAZD NA PRZESZKODĘ , NIEDOKOŃCZONE ZADANIE )MA OBOWIĄZEK UPRZEDZIĆ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW UJEŻDŻALNI O BRAKU MOŻLIWOŚCI USTĄPIENIA -UWAGA , ŚCIANA WOLNA, UWAGA PRZESZKODA ITP.

6.SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA JEŹDŹCÓW POCZĄTKUJĄCYCH, ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII, JEŹDŹCÓW PRACUJĄCYCH Z MŁODYMI KOŃMI ITP.- SĄ Z REGUŁY NIEPRZEWIDYWALNI- W TAKICH SYTUACJACH ZASADY PIERWSZEŃSTWA NIE OBOWIĄZUJĄ . TAKIM OSOBOM NALEŻY BEZWZGLĘDNIE USTĄPIĆ MIEJSCA.

7.NIE WOLNO JECHAĆ OBOK SIEBIE, ŚCIGAĆ SIĘ WYPRZEDAĆ INNYCH KONI NA JEDNYM ŚLADZIE. NALEŻY ZROBIĆ WOLTĘ LUB PRZEJECHAĆ NA WOLNĄ ŚCIANĘ. W RAZIE NIEMOŻLIWOŚCI WYKONANIA WOLTY LUB ZJECHANIA NA INNY ŚLAD NALEŻY ZAWSZE OSTRZEGAĆ INNYCH.

8. NIE WOLNO KONTYNUOWAĆ JAZDY JEŻELI DOSZŁO DO UPADKU,PONIESIENIA LUB INNEGO ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO, KOŃ PORUSZA SIĘ BEZ JEŹDŹCA-OD RAZU NALEŻY PRZEJŚĆ DO STĘPA I ZATRZYMANIA .A JEŻELI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA NA POLECENIE ,,Z KONI,, NATYCHMIAST NALEŻY ZSIĄŚĆ Z KONIA.

9.W TEREN ZABIERANE SĄ OSOBY Z UMIEJĘTNOŚCIĄ JAZDY BEZ STRZEMION, WYKONUJĄCE POLECENIA INSTRUKTORÓW , OPANOWANE I UMIEJĄCE OPANOWAĆ KONIA.INSTRUKTOR MA PRAWO WRÓCIĆ Z TERENU WCZEŚNIEJ, JEŻELI ZAUWAŻY JAKIEKOLWIEK NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU, A JEŻELI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA RÓWNIEŻ POWROTU W RĘKU.

10.W TERENIE NIE WOLNO WYPRZEDZAĆ INNYCH KONI, SZCZEGÓLNIE KONIA CZOŁOWEGO. NIE WOLNO ODDALAĆ SIĘ OD GRUPY I POZOSTAWAĆ W TYLE. JEŻELI DZIEJĘ SIĘ COKOLWIEK NALEŻY OSTRZEC INNYCH..

11. PRZED ZAMIERZONYM WYJAZDEM W TEREN NALEŻY POINFORMOWAĆ INNE OSOBY O WYJEŹDZIE, DŁUGOŚCI TERENU, ZABRAĆ NAŁADOWANY TELEFON I NAJLEPIEJ MIEĆ WŁĄCZONY GPS.

12. W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEPRZEWIDYWANYCH ZACHOWAŃ NIE TYLKO KONI(PONIESIENIE, BRYKANIE,KOPANIE, UPADEK JEŹDŹCA, ZGUBIENIE BATA ITP.)NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZATRZYMAĆ ZASTĘP GŁOŚNO WOŁAJĄC ,,DO STEPA"" ,,ZASTĘP STÓJ"" ITP.

13. WSIADANIE I ZSIADANIE Z KONI ODBYWA SIĘ NA ŚRODKU UJEŻDŻALNI I TYLKO NA POLECENIA INSTRUKTORA ZACHOWUJĄC BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY KOŃMI. NA PLAC I Z PLACU KONIE WYCHODZĄ I SCHODZĄ RAZEM.

14. ZA PORZĄDEK W TERENIE I NA PLACU ODPOWIADA INSTRUKTOR.


    ZASADY BHP PRACY I OBSŁUGI KONI PRZED I PO JEŹDZIE

1.ZABRANIA SIĘ KARMIENIA KONI BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA KONI.

2.SUROWO ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA WYBIEGI, PASTWISKA , DO BOKSÓW BEZ WIDOCZNEJ POTRZEBY I ZGODY OSÓB UPRAWNIONYCH.
3.PODCZAS OBSŁUGI KONI ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA INNYCH OSÓB NIŻ JEŹDZIEC MAJĄCY JAZDĘ.

4.PODCZAS OBSŁUGI, JAZDY I PO JEŹDZIE KAŻDA OSOBA MA OBOWIĄZEK BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ INSTRUKTORA LUB WŁAŚCICIELA, ORAZ ZACHOWYWAĆ SIĘ TAK, ABY NIE STWARZAĆ ZAGROŻENIA DLA SIEBIE, INNYCH UCZESTNIKÓW ORAZ KONI.

5.ZABRANIA SIĘ ŻUCIA GUMY, SSANIA CUKIERKÓW ORAZ INNYCH SŁODYCZY MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZADŁAWIENIE PODCZAS JAZDY LUB OBSŁUGI KONI.

6. NIE WOLNO PODCHODZIĆ DO KONIA Z TYŁU,WCHODZIĆ POMIĘDZY DWA KONIE BEZ UPRZEDNIEGO OSTRZEŻENIA GO O ZAMIARZE PODEJŚCIA.

7.PROWADZĄC KONIA NALEŻY IŚĆ PO JEGO LEWEJ STRONIE, TRZYMAJĄC PRAWĄ RĘKĄ DWIE WODZE BLISKO PYSKA KONIA, A LEWA NALEŻY TRZYMAĆ KOŃCÓWKĘ WODZY LUB UWIĄZU - ZAPOBIEGAJĄC MOŻLIWOŚCI ZAPLĄTANIA SIĘ KONIA LUB JEŹDŹCA W WODZE LUB UWIĄZ.

8.NIE WOLNO PRZYWIĄZYWAĆ KONIA ZA WODZE LUB KARABIŃCZYKIEM DO OGŁOWIA-DO TEGO SŁUŻY KANTAR. JEŻELI Z JAKIEGOŚ POWODU NIE WOLNO PRZYWIĄZYWAĆ KONIA NALEŻY POPROSIĆ DRUGĄ OSOBĘ O POTRZYMANIE LUB PRZYGOTOWAĆ KONIA W BOKSIE.

9. PRZYGOTOWUJĄC KONIA W BOKSIE NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. KOŃ CZYSZCZONY W BOKSIE MUSI MIEĆ ZAŁOŻONY KANTAR I BYĆ TRZYMANY ZA UWIĄZ LUB BYĆ TRZYMANY ZA OGŁOWIE.

10.NIE WOLNO UŻYWAĆ SPRZĘTU INNEGO NIŻ TEN PRZEZNACZONY DLA DANEGO KONIA , ŻE INSTRUKTOR ZDECYDUJE INACZEJ.

11. KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ JEŹDZIECKICH ( DOTYCZY RÓWNIEŻ INSTRUKTORÓW) MA OBOWIĄZEK JAZDY W KASKU, DZIECI DO 13 ROKU ŻYCIA MAJA OBOWIĄZEK NOSZENIA KASKU RÓWNIEŻ PODCZAS OBSŁUGI KONI.

12. DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZALECA SIĘ POSIADANIE KAMIZELKI OCHRONNEJ. OBOWIĄZEK POSIADANIA KAMIZELKI DOTYCZY OSÓB NIELETNICH ZACZYNAJĄCYCH SKOKI.


                                                                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. OŚRODEK JEŹDZIECKI KASZTANKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI SPOWODOWANE SAMOWOLĄ I NIEPRZESTRZEGANIEM REGULAMINU STAJNI.

2.NA KAŻDYM ETAPIE JAZDY KONNEJ OBOWIĄZUJE ZASADA ŻYCZLIWOŚCI, WSPÓŁPRACY I POMOCY. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI JEŹDŹCÓW Z WIĘKSZYM DOŚWIADCZENIEM, KTÓRZY NIE MOGĄ ZAPOMNIEĆ , ŻE WSZYSCY ZACZYNALI OD TAKIEGO SAMEGO POZIOMU.

3. OSOBY RAŻĄCO NARUSZAJĄCE REGULAMIN, ZACHOWUJĄCE SIĘ AGRESYWNIE, AROGANCKO, NIE WYKONUJĄCE POLECEŃ INSTRUKTORA LUB WŁAŚCICIELA MOGĄ ZOSTAĆ POPROSZONE O OPUSZCZENIE TERENU OŚRODKA.